HİZMETSÖZLEŞMESİ

Sporcu Sistemine kayıt olarak hizmet sözleşmesini kabul etmiş olursunuz

SPORCU SİSTEMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

1.1 www.sporcusistemi.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Emaygo Yazılım Bilişim Hizmeltleri Sahış Şirketi (Bundan böyle EMAYGO olarak anılacaktır).

1.2 www.sporcusistemi.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

Madde 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu Sözleşme internet üzerinden erişilen sporcu sistemi yazılımının kullanıcı tarafından faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla yazılmaktadır.

Madde 3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Üye, www.sporcusistemi.com internet sitesine üye olurken verdiği tüm bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, EMAYGO’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, EMAYGO tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından EMAYGO’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, EMAYGO’nun sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.sporcusistemi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.sporcusistemi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.sporcusistemi.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin EMAYGO’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. EMAYGO’nun üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. EMAYGO, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.sporcusistemi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden EMAYGO'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, EMAYGO’yu bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, EMAYGO’nun üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. EMAYGO’nun her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, EMAYGO’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.sporcusistemi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı EMAYGO mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. EMAYGO tarafından www.sporcusistemi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. EMAYGO, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya EMAYGO'ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.sporcusistemi.com ve EMAYGO web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.13. Web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye EMAYGO web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. EMAYGO, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya EMAYGO web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. EMAYGO, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. EMAYGO, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

Madde 4. KULLANIM BEDELİ

4.1. EMAYGO, www.sporcusistemi.com internet sitesi yazılımı için talep etmiş olduğu ücreti, www.sporcusistemi.com web sitesi üzerinden üyelere bildireceğini tahhüt eder.

4.2. EMAYGO, sporcu sistemi internet sitesi yazılımı için talep etmiş olduğu ücretleri, mevcut üyelerin bir sonraki ödemeleri için (EMAYGO gerek gördüğü taktirde) en fazla yıl sonunda ki TEFE TÜFE oranında ücret artışı yapacağını tahhüt eder.

Madde 5. KESİNTİ TELAFİSİ

5.11 EMAYGO, hizmetin herhangi bir fatura döneminde toplam sürenin %99,33'ünde çalışır durumda olmasını sağlamak için gerekli her türlü makul çabayı gösterecektir. Hizmetin çalışma oranı bu seviyenin altında kalırsa, aşağıdaki tabloya göre hizmet kredisi sağlanır:
Çalışırlık / Hizmet kredisi
%<99.33 / %0
%99 - %99.33 / %5
%95 - %99 / %25
%>95 / %50
Hizmet kredileri, EMAYGO'nun tercihine bağlı olarak indirim veya ücretsiz kullanım şeklinde sunulabilir. Ücret iadesi yapılmaz.
Kesintiden etkilendiğini düşünen üye, www.sporcusistemi.com internet yazılımı içerisinde ki formu kullanarak taleplerini, kesintiden etkilendikleri zamanları da açıkça belirterek, ilgili fatura döneminin bitişini takip eden 7 gün içinde bildirmelidirler.

Madde 6. SÖZLEŞMENİN FESHİ ( ÜYELİK İPTALİ )

6.1. Emaygo, üye istediği her an www.sporcusistemi.com internet sitesi yazılımını iptal edebileceğini ve iptal işlemini gerçekleştirdiğinde, üye'ye ait tüm bilgilerin ve verilerin tamamen silineceğini tahhüt eder.

6.2. Emaygo, üye tarafından kullanılmayan ve ya iptal edilen hizmetler için ücret iadesi yapmaz.

6.3. Emaygo, www.sporcusistemi.com internet sitesi yazılımını için talep edilen ücret üye tarafından ödenmediği taktirde, üye ye ait hizmeti istediği her an iptal edebilme hakkını saklı tutar.

Madde 7. YÜRÜRLÜLÜK

7.1. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

whatsapp icon